BKI & Paraíso


Et unikt samarbejde med lokale kaffefarmere om en mere bæredygtig kaffeproduktion


Siden 2018 har BKI samarbejdet med mere end 140 lokale kaffefarmere fra 
Paraíso-området i Brasilien. Et samarbejde der skal hjælpe dem til at drive deres kaffeproduktion i en mere bæredygtig retning: Økonomisk, socialt og miljømæssigt. 

For at gavne familiernes levestandard, skåne miljøet og inspirere fremtidens kaffebønder til en mere ansvarlig produktion.

Projekt Paraíso er et partnerskab mellem BKI, de lokale kaffebønder og Olam, der er en af Brasiliens største kaffeeksportører. På blot fire år har projektet allerede drevet stor fremgang og velfærd for de deltagende farmere. Så meget at vi i BKI forlænger projektet og nu lancerer et kaffesortiment under navnet Paraíso.

Når du vælger BKI Paraíso kaffe, kan du derfor nyde en kop brasiliansk kaffe og vide, at du støtter de lokale kaffefarmere, som har dyrket kaffen i din kop.


DET STØTTER DU, NÅR DU VÆLGER BKI PARAÍSO KAFFE

Undervisning af farmerne i mere miljøvenlig og ansvarlig kaffedyrkning
Undervisning i drift, bogføring og salg som selvstændigt erhvervsdrivende
Sikring af ansvarlig affaldssortering og rent drikkevand i lokalområdet. 
Aktiviteter der engagerer unge i moderne kaffeproduktion og lærer børn om miljø og klima.

Vi sætter ind, hvor vi kan gøre den største forskel


Vidste du, at konventionel kaffe udgør langt størstedelen af al verdens kaffeproduktion?

 
Derfor mener vi også, at vi i BKI har et medansvar for at løfte den konventionelle kaffeproduktion i en mere bæredygtig retning. Og det forsøger vi at gøre med projekt Paraíso. Fordi det er her, at vi reelt kan gøre den største forskel.
 
For den enkelte kaffefarmer såvel som for miljøet. 
 

Undervisningsforløb i mere bæredygtig kaffedyrkning


Et af de bærende tiltag I Projekt Paraíso er derfor uddannelse af kaffefarmerne. En frivillig undervisning, udført af Olam og en række professionelle agronomer, hvor kaffefarmene får viden og kompentencer til at praktisere mere miljøvenlige dyrkningsmetoder i deres hverdag. 

Viden der hjælper farmerne med at skåne miljøet, skabe større og bedre udbytte af høsten samt at drive god forretning som selvstændigt erhvervsdrivende.

Det oplever farmerne i projekt Paraíso


Indtil nu har en lang række kaffefarmere deltaget i Paraíso undervisningen, og antallet vokser år for år. Undervisningen er nemlig hurtigt blevet meget populær blandt farmerne, fordi mange på kort tid oplever positive effekter af at anvende deres nye viden. 

Positive effekter af Paraíso undervisningen
 

 • Forbruget af gødning mindskes oftest betydeligt for den enkelte farmer.
 • Større udbytte af høsten på samme dyrkningsareal.
 • Kaffekvaliteten hæves så farmerne kan sælge kaffen til en højere pris.
 • Mere og bedre kaffe betyder større indtjening og forbedrede levevilkår for den enkelte familie.

Det består Paraíso undervisningen af
 

 • Viden om god landbrugspraksis for kaffedyrkning.
 • Metoder til at hindre plantesygdomme skånsomt og effektivt.
 • Metoder til at kontrollere og styre kaffekvaliteten gennem blad- og jordanalyser.
 • Ansvarlig og korrekt brug af gødning og bekæmpelsesmidler.
 • Praktisk viden om drift, produktion og salg. Herunder bogføring.

Efter hvert endt forløb evalueres undervisningen og tilpasses løbende til farmernes ønsker og behov.

Vi inspirerer næste generation til at videreføre en stolt kaffetradition


Gennem samtaler med de deltagende kaffefarmere, udtrykte flere familier bekymring omkring farmenes fremtid samt deres børns engagement heri. Det blev derfor et vigtigt fokusområde også at igangsætte aktiviteter, der inspirerer den yngre generation til at videreføre en stolt kaffetradition i en mere bæredygtig ånd.

48 unge har indtil nu gået på frivillig kaffeskole


For kaffefamiliernes unge mellem 15 og 24 år, har vi sammen med Olam oprettet et frivilligt undervisningsforløb, hvor vi sætter fokus på:

 • Hvordan man kan skabe økonomisk vinding for sig selv og sin familie gennem et mere bæredygtigt landbrug.
 • Hvordan man med de rette metoder og det rigtige udstyr kan skabe sig en værdig tilværelse som kaffefarmer. 
 • Praktisk indføring i bogføring, drift og salg som erhvervsdrivende. 

Nye redskaber, rent drikkevand og ansvarlig affaldssortering løfter lokalområdet


Foruden undervisning i mere bæredygtig landbrugspraksis har BKI og Olam besøgt deltagende kaffefarmere for at blive klogere på, hvilke udfordringer og udviklingsmuligheder den enkelte farmer og lokaltsamfundet oplever i dagligdagen.

Besøgene har ført til gennemførelsen af en lang række initiativer, som du kan læse mere om nedenfor. 

Sikring af rent drikkevand i lokalområdet og til skoledagen


I de landlige områder, hvor kaffefarmerne og deres familier bor, hentes vand typisk fra kilder, åer og søer. Desværre er vandet flere steder forurenet og ikke egnet til at drikke. Vi har derfor foretaget mere end 120 vandanalyser i området og givet de lokale viden og redskaber til at rense vandet, hvor der er behov for det.

På den lokale skole har vi doneret et vandfilter, så det fremover er nemt at sikre rent drikkevand til de over 200 børn, der har deres daglige skolegang her.

Ansvarlig affaldssortering og spildevandshåndtering


Kaffefarmerne har ikke tidligere haft mulighed for at indsamle deres affald på en ansvarsfuld måde, ligesom man ikke har kunnet håndtere spildevand sikkert.

Vi har derfor etableret en række fælles lokationer, hvor mere end 80 familier indtil nu har lært at disponere deres affald. Dertil har vi gjort det muligt for en lang række familier at behandle deres spildevand forsvarligt, så det ikke forurener miljøet.

Opsætning af african beds for en bedre tørreproces


Et vigtigt trin i forarbejdningen af kaffebønner er tørring. Denne må hverken ske for hurtigt eller langsomt, da begge kan skade kaffekvaliteten. Før projektet oplevede flere farmere at have problemer med at sikre en ensartet tørring.

Olam og projektets tilknyttede agronomer har derfor været med til at bygge såkaldte african beds hos berørte farmere. Her ligger kaffebønnerne til tørre på hævede 'senge', så kaffen tørres fra både top og bund. Metoden gør tørringen mere ensartet og effektiv, hvilket i sidste ende hæver kaffekvaliteten.

Donation af vigtige redskaber til at sikre kaffekvaliteten


Til fælles brug blandt de lokale kaffefarmere donerede vi i 2020 en række redskaber, der hjælper dem med at kontrollere kvaliteten af deres kaffebønner for bedre styring af produktionen.

Vi har bl.a. doneret en maskine, der kan måle fugtigheden i kaffebønnerne nøjagtigt. Med denne kan farmerne kontrollere, hvornår kaffen opnår det optimale vandindhold, og dermed hvornår de skal stoppe tørringen.

+300 aktiviteter der lærer skolebørn om klima og miljø gennem leg


På de lokale skoler har BKI og Olam igangsat mere end 300 aktiviteter, der skal styrke de lokale børns viden og forståelse for miljø og klima. Alt imens de udfolder sig kreativt og leger sammen. 

Børnene har bl.a. lavet minihaver i gamle dæk, ligesom de på National Tree Day skrev digte og lavede collager om vigtigheden af træer for miljøet. Dagen sluttede af med, at børnene alle fik en træ-stikling, som de plantede hjemme i egne haver.

Partnerskabet bag projekt Paraíso


Paraíso-projektet drives i partnerskab mellem BKI og Olam - en af Brasiliens største kaffeeksportører. Hvor vi yder en stor del af den økonomiske støtte, har Olam den udførende rolle i området sammen med lokale organisationer og myndigheder, ligesom de også yder økonomisk støtte til projektet.

 • BKI yder økonomisk støtte til at drive Projekt Pariso sammen med Olam.
 • Kaffefarmerne er selv med til at afgøre, hvilke indsatser der skal arbejdes med i de enkelte år.
 • I BKI har vi forpliget os til årligt at aftage 11.000 sække råkaffe (660 tons) fra de deltagende farmere for at sikre deres fremgang og vækst.
 • Råbønnerne køber vi af farmerne til markedspris. Vi aftager kun en andel af høsten, da det er vigtigt, at farmerne evner at afsætte deres råkaffe på almindelige markedsvilkår.

BKI's bånd til Brasilien går langt tilbage


Det var faktisk her det hele begyndte tilbage i 1960, da Svend Mathiesen grundlagde Brasil Kaffe Import og bragte de gode, brasilianske kaffebønner hjem til danskerne. 

I dag importerer vi bønner fra hele verden, men en stor del af vores råkaffe stammer stadig fra Brasilien - heriblandt São Sebastião do Paraíso området, der ligger i et af verdens største kaffedistrikter, Minas.

Paraíso-området og dets mange kaffefarmere har derfor en ganske særlig betydning for os i BKI. Med Projekt Paraíso ønsker vi at være vores ansvar bevidst og bidrage aktivt til, at de lokale kaffefarmere støttes og udvikles i en mere bæredygtig retning.